Poslovnik dela Nadzornega odbora občine Mirna Peč

Predpisi, na katere predpis vpliva