Občina Mirna Peč

NOVICE IN OBVESTILA

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji
 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji
Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji. Dostopen je na naslednji povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2134 Ministrstvo je pripravilo odgovore na pogosto zastavljena vprašanja, katera si lahko preberete na spodnji povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-07-01-pojasnilo-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/ Obrazec za mnenje NIJZ in natančnejša navodila za izpolnjevanje so objavljena na: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitev-pozitivnega-mnenja-nijz Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke so dostopna na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf
Podjetniki pozor! Pridobite lahko državna sredstva za nakup zaščitne opreme COVID19
Podjetniki pozor! Pridobite lahko državna sredstva za nakup zaščitne opreme COVID19
Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. Več na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107 KDO? Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU in imajo vsaj 5 zaposlenih. ROK? Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.
Podpis pogodbe za izvedbo projekta »REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC IVANJA VAS - MIRNA PEČ Z UREDITVIJO PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE«.
Podpis pogodbe za izvedbo projekta »REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC IVANJA VAS - MIRNA PEČ Z UREDITVIJO PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE«.
Občina Mirna Peč je danes, 10.7.2020, s podjetjem Komunalne gradnje d.o.o. iz Grosuplja podpisala pogodbo za izvedbo projekta »REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC IVANJA VAS - MIRNA PEČ Z UREDITVIJO PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE«. V sklopu investicije bo zgrajen pločnik v dolžini 600 m, rekonstrukcija ceste pa bo v dolžini 730 m. V celoti se bo rekonstruiralo obstoječe vodovodno omrežje, ki tangira na območju posega. Postavljena bo javna razsvetljava ter zagotovljena so pripravljalna dela za EKK, za kasnejšo elektro kabelsko kanalizacijo na tem območju. Občina Mirna Peč želi s tem projektom povečati varnost v peš prometu , še posebej za zagotavljanje varnih poti šolskih otrok. Vrednost investicije je 266.659,69 EUR neto oziroma 325.324,82 EUR bruto. Za nameravano investicijo bo Občina Mirna Peč v letu 2020 in letu 2021 koristila povratna in nepovratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin, v skupni predvideni višini okoli 290.000
Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2020«
Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2020«
Namen Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razrešitev proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Javni poziv je namenjen mikro in malim podjetjem, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, z najmanj 1 zaposlenim za nedoločen čas, ter fizičnim osebam, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, s sedežem dejavnosti ali poslovne enote v eni izmed občin, ki sofinancirajo program. Občine, ki sofinancirajo program: Črnomelj, Metlika, Semič, Žužemberk, Škocjan, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč. Sofinancira se do 50% upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 6. 2019 do 22. 9. 2020, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem
MIRNA PEČ VABI
MIRNA PEČ VABI
Spoštovani ljubitelji Slakove glasbe, Pavčkove poezije, pohodništva in dobre kapljice! Obveščamo vas, da organiziranega 8. pohoda po Poti Slakove in Pavčkove mladosti letos žal ne bo. Ukrepi ob pandemiji koronavirusa so se sprostili prepozno, da bi tematski pohod lahko organizirali v taki obliki, kot pretekla leta. V Turističnem društvu Mirna Peč že snujemo načrte za prihodnje leto in se veselimo 8. pohoda po Poti Slakove in Pavčkove mladosti, tretjo soboto v juniju. Točen datum bomo objavili naknadno. Kljub temu pa vas prijazno vabimo, da se v Mirno Peč in na dobro označeno tematsko krožno pot odpravite sami ali v družbi prijateljev kadarkoli tekom leta, čas prilagodite svojim potrebam ter obenem raziščete in doživite edinstveno kulturno in turistično ponudbo v Mirni Peči: Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči, si ogledate Čebelji svet, vas Šentjurij in Pavčkov dom v Šentjuriju, rojstni kraj Toneta Pavčka ali se ustavite n

LOKALNI UTRIP

Uspešen začetek leta 2020 za člane Karate kluba Mirna Peč
Uspešen začetek leta 2020 za člane Karate kluba Mirna Peč
V soboto, dne 11.01.2020 je v Šolskem centru v Postojni potekala 1. tekma primorske karate lige, katere se je udeležil tudi Karate klub Mirna Peč s svojimi tekmovalci. Tekmovanja se je skupno udeležilo preko 210 tekmovalcev številnih karate klubov Slovenije. Tokrat je karate klub iz Mirne Peči nastopal z dvanajstimi tekmovalci, ki so tekmovali v kihonu (prikazu elementov), v katah ter tokrat le Lili in Vili še v prostih borbah. Celotna ekipa in vsak od tekmovalcev se je odlično izkazal kar je klubu in Mirni Peči prineslo že takoj v začetku leta 2020 kar 12 novih odličnih uvrtsitev, od tega kar 2 zlati, 3 srebrne in 7 bronastih uvrstitev ter dva peta mesta. Rezultati karate ekipe iz Mirne Peči: 1. mesto: Ana Cesar, kihon nižja skupina 1. mesto: Ana Cesar, kata nižja skupina 2. mesto: Bine Parkelj, kihon nižja skupina 2. mesto: Vili Kramar, kata absolutno višja skupina 2. mesto: Vili Kramar, kihon absolutno višja skupina 3. mesto: Valentina Kaji