Občina Mirna Peč

NOVICE IN OBVESTILA

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIRNA PEČ (SD OPN OBČINE MIRNA PEČ- 2)
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka  SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIRNA PEČ  (SD OPN OBČINE MIRNA PEČ- 2)
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17- ZUreP-2), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 35. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/20) Občina Mirna Peč objavlja JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIRNA PEČ (SD OPN OBČINE MIRNA PEČ- 2) Javno se razgrne dopolnjeni osnutek drugih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mirna Peč, ki ga je izdelalo podjetje BD projekt
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Mirna Peč ob 22. občinskem prazniku
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Mirna Peč ob 22. občinskem prazniku
V petek, 18.6.2021 ob 18. uri je v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Mirna Peč. Dogodek je vodila vodja muzeja, ga. Ljudmila Bajc, za glasbeni vložek pa je poskrbel Gašper Rifelj v spremljavi Jerneja Šuštaršiča. Po slavnostnem nagovoru župana je sledila podelitev občinskih nagrad in priznanj. Župan g. Andrej Kastelic je s pomočjo predsednika Komisije za nagrade in priznanja Občine Mirna Peč, g. Zvonkom Papežem, podelil županovo priznanje dr. Mateji Guštin. Plaketo Občine Mirna Peč pa sta letos za svoj doprinos lokalnemu okolju dobila ga. Janja Klemenčič in g. Stane Bevc. Ker zaradi epidemije in strogih ukrepov letos Civilna zaščita ni imela osrednjega slavnostnega dogodka, je župan podelil poveljniku Civilne zaščite Občine Mirna Peč, g. Štefanu Slaku, bronasto priznanje civilne zaščite. Vsem nagrajencem iskrene čestitke! Po slavnostni seji pa je sledila uradna otvorite
Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2021«
Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2021«
Namen povabila Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razrešitev proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Javni poziv je namenjen mikro in malim podjetjem, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, z najmanj 1 zaposlenim za nedoločen čas, ter fizičnim osebam, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, s sedežem dejavnosti ali poslovne enote v Občini Mirna Peč, ki sofinancira program. Sofinancira se do 50% upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2021, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku. Sredstva za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov se dodeljujejo na osnovi sheme »de mini

LOKALNI UTRIP

Mirnopeški karateisti do najvišjih uvrstitev na 2. pokalni tekmi Karate zveze Slovenije
Mirnopeški karateisti do najvišjih uvrstitev na 2. pokalni tekmi Karate zveze Slovenije
V soboto, 12.06.2021 je v Šenčurju potekala 2. pokalna tekma Karate zveze Slovenije, na katero je bilo prijavljenih kar več kot 300 tekmovalcev iz 46 slovenskih karate klubov. Iz mirnopeškega karate kluba se je tekmovanja udeležilo 7 tekmovalcev. Dosegli smo izjemne rezultate in kar tri zelo pomembne uvrstitve. Rezultati naših tekmovalcev: Kata posamično 3. mesto: Timotej Kolenc-kata najmlajši 5. mesto: Oliver Lenko-kata najmlajši Čestitke tudi Lili Lenko, ki je s svojim prvim nastopom prišla v repasaž, a je bila nasprotnica nekoliko bolj izkušena. Kata ekipno 2. mesto - Mirna Peč malčki- ekipa v sestavi - ( Oliver Lenko, Nik Kajič in Amadej Kolenc) 3. mesto - Mirna Peč mlajše kadetinje- ekipa v sestavi - (Ana Cesar, Valentina Kajič in Lili Kramar) Čestitke vsem tekmovalcem in tekmovalkam ter zahvala staršem za podporo pri naših športno tekmovalnih aktivnostih.
Dve mirnopeški karate ekipi osvojili naziv državnih podprvakov
Dve mirnopeški karate ekipi osvojili naziv državnih podprvakov
V nedeljo, 06.06.2021 je v Ljutomeru potekalo ekipno državno prvenstvo Karate zveze Slovenije. Prvenstva se je udeležilo 35 slovenskih karate klubov ter kar 84 prijavljenih ekip. Iz Karate kluba Mirna Peč se je udeležilo sedem tekmovalcev. V skupini deklice smo imeli kompletno ekipo iz Karate kluba Mirna Peč. Ostali dve ekipe pa smo združili s starostno primernimi tekmovalci iz KK Radeče. Od ekipe iz Karate kluba Mirna Peč so se tekmovanja udeležili in dosegli odlične rezultate: 2. mesto v skupini kata ekipno deklice v tekmovalni sestavi Nina Parkelj, Lana Gole in Nuša Nose, 2. mesto v skupni kata ekipno malčki-Amadej Kolenc, Nik Kajič iz KK Mirna Peč skupaj z enim tekmovalcem iz KK Radeče, 6. mesto v skupini mlajše kadetinje-Ana Cesar in Valentina Kajič skupaj s tekmovalko iz KK Radeče. Veseli smo, da se sedaj tekme le izvajajo in se zelo veselimo vseh novih izzivov. Čestitke vsem tekmovalcem ter staršem za sodelovanje ter pohvala Karate zvezi Slovenije