Občina Mirna Peč

NOVICE IN OBVESTILA

V Zdravstvenem domu NM od danes dalje deluje vstopna točka za odvzem brisov na COVID-19
V Zdravstvenem domu NM od danes dalje deluje vstopna točka za odvzem brisov na COVID-19
V ZD Novo mesto od 28.9.2020 dalje deluje dodatna vstopna točka za odvzeme brisov na SARS CoV-2. Obravnava bo potekala glede na potrebe pacientov, ambulantno (desno od glavnega vhoda) in na način »drive-in« (parkirišče pred glavnim vhodom ZD NM). Delovni čas: ZA OTROKE: Delovniki med 07.00 in 12.00 uro – PREDHODNO OBVEZNO POKLIČITE IZBRANEGA ALI NADOMESTNEGA PEDIATRA, z njim se boste dogovorili o terminu obravnave. ZA ODRASLE: Delovniki med 12.00 in 19.00 uro (naročanje pacientov od 10.00 dalje) Pomembno je, da predhodno pokličete svojega izbranega osebnega zdravnika, ter se z njim posvetujete o potrebnih ukrepih – po potrebi vas bo naročil na odvzem. O točnem terminu odvzema vas naknadno obvestimo iz ambulante COVID (prosimo bodite dosegljivi). Izjemoma (v primeru nedosegljivosti osebnega zdravnika) pokličite v ambulanto COVID na tel. 07/3916-873, kjer se boste dogovorili glede termina in načina obravnave. Izven rednega delovnega časa ambulante A
Svet OŠ Toneta Pavčka razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Svet OŠ Toneta Pavčka razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Svet OŠ Toneta Pavčka, Postaja 1, 8216 MIRNA PEČ, na podlagi sklepa 2. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 20. 4. 2020,razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 – uradno precišceno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l- 269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je 31. 12. 2020. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni cas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Pisno prijavo z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zah

LOKALNI UTRIP

Uspešen začetek leta 2020 za člane Karate kluba Mirna Peč
Uspešen začetek leta 2020 za člane Karate kluba Mirna Peč
V soboto, dne 11.01.2020 je v Šolskem centru v Postojni potekala 1. tekma primorske karate lige, katere se je udeležil tudi Karate klub Mirna Peč s svojimi tekmovalci. Tekmovanja se je skupno udeležilo preko 210 tekmovalcev številnih karate klubov Slovenije. Tokrat je karate klub iz Mirne Peči nastopal z dvanajstimi tekmovalci, ki so tekmovali v kihonu (prikazu elementov), v katah ter tokrat le Lili in Vili še v prostih borbah. Celotna ekipa in vsak od tekmovalcev se je odlično izkazal kar je klubu in Mirni Peči prineslo že takoj v začetku leta 2020 kar 12 novih odličnih uvrtsitev, od tega kar 2 zlati, 3 srebrne in 7 bronastih uvrstitev ter dva peta mesta. Rezultati karate ekipe iz Mirne Peči: 1. mesto: Ana Cesar, kihon nižja skupina 1. mesto: Ana Cesar, kata nižja skupina 2. mesto: Bine Parkelj, kihon nižja skupina 2. mesto: Vili Kramar, kata absolutno višja skupina 2. mesto: Vili Kramar, kihon absolutno višja skupina 3. mesto: Valentina Kaji