Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov