Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku