Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča

Opis postopka

Priloge