2. spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta - OPN

14. 9. 2021 Andreja P. 2129