Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIRNA PEČ (SD OPN OBČINE MIRNA PEČ- 2)

14. 9. 2021 Andreja P. 1783