Vloga za plakatiranje, namenjena subjektom, ki so oproščeni plačila občinske takse za plakatiranje