Vloga za najem prostorov Kulturnega doma Mirna Peč

Pravna podlaga za izvedbo postopka