Vloga za najem prostorov Kulturnega doma Mirna Peč

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov