Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Renata Progar Zupan, Postaja 22, 8216 Mirna Peč
 • Matej Perpar, Vihre 9, 8216 Mirna Peč
 • Matjaž Rozman, Dolenji Globodol 12, Mirna Peč
 • Živa Matkovič, Goriška vas 5, 8216 Mirna Peč
 • Luka Mežan, Postaja 56, 8216 Mirna Peč
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Jože Muhič
 • Renata Progar Zupan
 • Saša Štravs Smolič
 • Gregor Rus
 • Katja Kocjan
 • tajnica odbora, Vladimira Fabjan Barbo
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednik, Jože Muhič
 • Renata Progar Zupan
 • podpredsednica, Saša Štravs Smolič
 • Gregor Kovačič
 • Gregor Rus
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • predsednik odbora, JOŽE MUHIČ
 • namestnica predsednika in članica odbora, NATAŠA ERPE
 • član odbora, JANEZ KUŽNIK
 • članica odbora, SAŠA ŠTRAVS SMOLIČ
 • član odbora, GREGOR RUS
 • VLADIMIRA FABJAN BARBO
Člani (mandatno obdobje 2006 - 2010)
 • predsednik odbora, MITJA CESAR
 • namestnik predsednika in član odbora, JOŽE MUHIČ
 • članica odbora, RENATA KUPLJENIK
 • član odbora, JANEZ KUŽNIK
 • članica odbora, MARIJA PARKELJ
 • tajnica odbora, VLADIMIRA FABJAN BARBO