Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednica, Zofija Redek, Novo mesto, Potočna vas 4
  • namestnica predsednice, Nina Mikec, Mirna Peč, Postaja 7
  • članica, Irena Mežan, Mirna Peč, Šranga 2
  • namestnica članice, Nataša Erpe, Mirna Peč, Marof 22 a
  • članica, Tatjana Kupljenik, Mirna Peč, Postaja 30
  • namestnica članice, Tina Papež, Mirna Peč, Jablan 12
  • članica, Marija Parkelj, Mirna Peč, Vihre 2
  • namestnik čana, Andrej Vovko, Mirna Peč, Biška vas 27