Poziv občanom k doslednemu upoštevanju preventivnih ukrepov