Športna dvorana, telovadnica in učilnice stare šole do preklica zaprte