Javno naročilo: Prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Mirna Peč za Osnovno šolo Toneta Pavčka za šolsko leto 2020/2021 z možnostjo podaljšanja v skladu s 5. odstavkom 46. člena ZJN-3 in sicer za šolski leti 2022/2023 in 2023/2024 v pisni obliki aneksa k pogodbi

21. 5. 2021 Andreja P. 92
21.05.2021
Javna naročila
24.06.2021 do 10:00
Nataša Rupnik
natasa.rupnik@siol.net
07 39 36 106