JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč za leto 2021

5. 3. 2021 Andreja P. 258
05.03.2021
Javni razpisi in javni natečaji
30.04.2021 do 23:00
20.000,00 €
352-1/2021-1
Sonja Klemenc Križan
sonja.klemenc@siol.net
07/39 36 105