Vloga za plakatiranje, namenjena subjektom, ki so oproščeni plačila občinske takse za plakatiranje

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE