Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE